Get Adobe Flash player
    Принимаются SMS-пожертвования на развитие ресурса     Копирование материалов     разрешено с обязательной ссылкой     на этот сайт     Принимаются SMS-пожертвования на развитие ресурса    

smd_2

Код Наименование Фирма Корпус Цоколевка Эквивалент/Краткое описание
Диоды, стабилитроны
2 White BB419 Infineon SOD123 D6
2 White BB439 Infineon SOD323 D6
20 1PS59SB20 Philips SC59
20 SML4747 GenSemi SMA D7 zener 1.0W 20V 10%
200 SSTPAD200 Siliconix SOT23 D1f PAD-200 200pA leakage diode
201 PZM20NB1 Philips SC59 D1a zener 0.3W 20V
202 PZM20NB2 Philips SC59 D1a zener 0.3W 20V
203 PZM20NB3 Philips SC59 D1a zener 0.3W 20V
20V PZM20NB Philips SC59 D1a zener 0.3W 20V
20Y BZV49-C20 Philips SOT89 D3b zener 1W 20V
21 1PS59SB21 Philips SC59
22 SML4748 GenSemi SMA D7 zener 1.0W 22V 10%
221 PZM22NB1 Philips SC59 D1a zener 0.3W 22V
222 PZM22NB2 Philips SC59 D1a zener 0.3W 22V
223 PZM22NB3 Philips SC59 D1a zener 0.3W 22V
22V PZM22NB Philips SC59 D1a zener 0.3W 22V
22Y BZV49-C22 Philips SOT89 D3b zener 1W 22V
24 MMBD2101 NatSemi SOT23 D1a Si diode 100V 200mA
24 SML4749 GenSemi SMA D7 zener 1.0W 24V 10%
241 PZM24NB1 Philips SC59 D1a zener 0.3W 24V
242 PZM24NB2 Philips SC59 D1a zener 0.3W 24V
243 PZM24NB3 Philips SC59 D1a zener 0.3W 24V
24V PZM24NB Philips SC59 D1a zener 0.3W 24V
24Y BZV49-C24 Philips SOT89 D3b zener 1W 24V
25 MMBD2102 NatSemi SOT23 D1b Si diode 100V 200mA
26 MMBD2103 NatSemi SOT23 D1i dual MMBD1201
27 MMBD2104 NatSemi SOT23 D1h dual MMBD1201
27 SML4750 GenSemi SMA D7 zener 1.0W 27V 10%
271 PZM2.7NB1 Philips SC59 D1a zener 0.3W 2.7V
272 PZM2.7NB1 Philips SC59 D1a zener 0.3W 2.7V
27V PZM27NB Philips SC59 D1a zener 0.3W 27V
27Y BZV49-C27 Philips SOT89 D3b zener 1W 27V
28 MMBD2105 NatSemi SOT23 D1j dual MMBD1201
29 MMBD1401 Fairchild SOT23 D1a Si diode 175V 200mA
2A4 PZM2.4NBA Philips SC59 D1f double zener 0.22W 2.4V
2A7 PZM2.7NB2A Philips SC59 D1f double zener 0.22W 2.7V
2R HSMS-8202 HP SOT23 D1g schottky mixer pair 10-14GHz
2V4 PZM2.4NB Philips SC59 D1a zener 0.3W 2.4V
2V7 PZM2.7NB Philips SC59 D1a zener 0.3W 2.7V
2Y4 BZV49-C2V4 Philips SOT89 D3b zener 1W 2.4V
2Y7 BZV49-C2V7 Philips SOT89 D3b zener 1W 2.7V
2Z BAS70-04 Zetex SOT23 D1g schottky diode pair
2Z5 BAS70-05 Zetex SOT23 D1h schottky diode pair
Транзисторы
20 MMBT2907AW Motorola SOT323 T1a SI-P MPS2907
20 MRF5811 Motorola SOT143 T4a SI-N RF fT 5GHz 0.2A
20F TSDF1220 Telefunken SOT143 T4a SI-N fT 12GHz 6V 20mA
22 DTC123EE Rohm EMT3 T1a
22 DTC123EUA Rohm UMT3 T1a
22 MMBT4209 NatSemi SOT23 T1a SI-N sw 850MHz 2N4209
23 DTC143EE Rohm EMT3 T1a SI-N sw 50V 100mA + 4k7 bias res
23 DTC143EUA Rohm UMT3 T1a SI-N sw 50V 100mA + 4k7 bias res
23 MMBT3646 NatSemi SOT23 T1a SI-N sw 350MHz 2N3646
23 PDTA114TK Philips SC59
24 DTC114EE Rohm EMT3 T1a SI-N sw 50V 100mA + 10k bias res
24 DTC114EUA Rohm UMT3 T1a SI-N sw 50V 100mA + 10k bias res
24 PDTC114TE Philips SC75
24 PDTC114TK Philips SC59
25 DTC124EE Rohm EMT3 T1a SI-N sw 50V 100mA + 22k bias res
25 DTC124EUA Rohm UMT3 T1a SI-N sw 50V 100mA + 22k bias res
26 DTC144EE Rohm EMT3 T1a SI-N sw 50V 30mA + 47k bias res
26 DTC144EUA Rohm UMT3 T1a SI-N sw 50V 30mA + 47k bias res
27 PDTA123JEF Philips SOT490
28 BFP280T Temic SOT143 T4d SI-N RF fT 7GHz 8V 10mA
28 PDTC123JE Philips SC75
28 PDTC123JEF Philips SOT490
29 DTC115EE Rohm EMT3 T1a
29 DTC115EUA Rohm UMT3 T1a
2A FMMT3906 Zetex SOT23 T1a SI-P 2N3906
2A MMBT3906 Motorola SOT23 T1a SI-P 40V 0.2A 250MHz hfe=100-300
2A MMBT3906W Motorola SOT323 T1a SI-P 40V 0.2A 250MHz hfe=100-300
2A SMBT3906 Infineon SOT23 T1a SI-P 40V 0.2A 250MHz hfe=100-300
2A SXT3906 Infineon SOT89 T3a SI-P sw 40V 200mA 2N3906
2B BC849B Phi ITT Inf SOT23 T1a SI-N BC549B
2B BC849BW Infineon SOT323 T1a SI-N BC549B
2B FMMT2907 Zetex SOT23 T1a 2N2907
2B SMBT2907 Infineon SOT23 T1a 2N2907
2B- BC849BW Philips SOT323 T1a SI-N BC549B
2B(p,t) BC849B Philips SOT23 T1a SI-N BC549B
2Bt BC849BW Philips SOT323 T1a SI-N BC549B
2C BC849C ITT Infin SOT23 T1a SI-N BC549C
2C BC849CW Infineon SOT323 T1a SI-N BC549C
2C MMBTA70 Motorola SOT23 T1a MPSA70
2C SMBTA70 Infineon SOT23 T1a MPSA70
2C- BC849CW Philips SOT323 T1a SI-N BC549C
2C(p,t) BC849C Philips SOT23 T1a SI-N BC549C
2Ct BC849CW Philips SOT323 T1a SI-N BC549C
2D MMBTA92 Mot Fair SOT23 T1a SI-P MPSA92 Vce 300V
2D SMBTA92 Infineon SOT23 T1a SI-P MPSA92 Vce 300V
2D SXTA92 Infineon SOT89
2E FMMTA93 Zetex SOT23 T1a SI-P MPSA93 Vce 200V
2E MMBTA93 Motorola SOT23 T1a SI-P MPSA93 Vce 200V
2E SMBTA93 Infineon SOT23 T1a SI-P MPSA93 Vce 200V
2E SXTA93 Infineon SOT89
2F BC850B ITT Infin SOT23 T1a SI-N BC550B
2F BC850BW Infineon SOT323 T1a SI-N BC550B
2F FMMT2907A Zetex SOT23 T1a SI-P 60V 0.6A 200MHz hfe=100-300
2F MMBT2907A Motorola SOT23 T1a SI-P 60V 0.6A 200MHz hfe=100-300
2F SMBT2907A Infineon SOT23 T1a SI-P 60V 0.6A 200MHz hfe=100-300
2F SXT2907A Infineon SOT89
2F SXT2907A Infineon SOT89 T3a SI-P sw 60V 600mA
2F- BC850BW Philips SOT323 T1a SI-N BC550B
2F(p,t) BC850B Philips SOT23 T1a SI-N BC550B
2Ft BC850BW Philips SOT323 T1a SI-N BC550B
2G BC850C ITT Infin SOT23 T1a SI-N BC550C
2G BC850CW Infineon SOT323 T1a SI-N BC550C
2G FMMTA56 Zetex SOT23 T1a SI-P 80V 50mA 50MHz hfe=50
2G SMBTA56 Infineon SOT23 T1a SI-P 80V 50mA 50MHz hfe=50
2G- BC850CW Philips SOT323 T1a SI-N BC550C
2G(p,t) BC850C Philips SOT23 T1a SI-N BC550C
2GM MMBTA56 Motorola SOT23 T1a SI-P 80V 50mA 50MHz hfe=50
2Gt BC850CW Philips SOT323 T1a SI-N BC550C
2GT SOA56 SGS SOT23 T1a SI-P MPSA56
2H FMMTA55 Zetex SOT23 T1a SI-P 60V 0.5A 50MHz hfe=50
2H MMBTA55 Motorola SOT23 T1a SI-P 60V 0.5A 50MHz hfe=50
2H SMBTA55 Infineon SOT23 T1a SI-P 60V 0.5A 50MHz hfe=50
2HT SOA55 SGS SOT23 T1a MPSA55
2J MMBT3640 Motorola SOT23 T1a SI-P MPS3640 sw
2K FMMT4402 Zetex SOT23 T1a 2N4402
2K MMBT8598 Motorola SOT23 T1a SI-P 2N4125 60V
2L FMMT4403 Zetex SOT23 T1a 2N4403
2L MMBT5401 Motorola SOT23 T1a SI-P 2N5401 150V
2M FMMT5087 Zetex SOT23 T1a 2N5087
2M MMBT404 Motorola SOT23 T1a SI-P chopper 24V 150mA
2N MMBT404A Motorola SOT23 T1a SI-P chopper 35V 150mA
2P MMBT5086 Motorola SOT23 T1a 2N5086
2P SMBT5086 Infineon SOT23 T1a 2N5086
2P SXT2222A Infineon SOT89 T3a SI-N sw 40V 600mA
2Q MMBT5087 Motorola SOT23 T1a SI-P 2N5087
2Q SMBT5087 Infineon SOT23 T1a SI-P 2N5087
2T HT2 Zetex SOT23 T1a SI-P 80V 100mA
2T MMBT4403 Motorola SOT23 T1a SI-P 40V 0.6A 200MHz hfe=100-300
2T SO4403 SGS SOT23 T1a SI-P 2N4403
2U MMBTA63 Motorola SOT23 T1b MPSA63 darlington
2U SMBTA63 Infineon SOT23 T1b MPSA63 darlington
2V MMBTA64 Motorola SOT23 T1a SI-P MPSA64 darlington
2V SMBTA64 Infineon SOT23 T1a SI-P MPSA64 darlington
2W FMMT3905 Zetex SOT23 T1a 2N3905
2W MMBT8599 Motorola SOT23 T1a SI-P 2N4125 Vce 80V
2X MMBT4401 Motorola SOT23 T1a SI-N 40V 0.6A 250MHz hfe=100-300
2X SO4401 SGS SOT23 T1a SI-N 2N4401
2Z MMBT6520 Motorola SOT23 T1a SI-P 2N6520 Vce 350V